Sürekli Bilgilendirme Formu

Şirketin Adı Arıkan Taşınmaz Değerleme A.Ş.
Listeye Alınma Tarihi 20.08.2009 (S.P.K.) / 07.03.2013 (B.D.D.K.)
Son Güncelleme Tarihi 12/11/2020

Ortaklık Yapısı (%1'den az olan iştirakler toplu olarak "Diğer" grubunda gösterilebilir).

Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı Sorumlu Ortak Olup Olmadığı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
Üstün ARI Sorumlu Ortak 235.000,00 23,50
Okan ÖZKAN Sorumlu Ortak 185.000,00 18,50
Emrah AYDOĞDU Sorumlu Ortak 250.000,00 25,00
Cenk BİLEK Sorumlu Ortak 250.000,00 25,00
Kemal ÖZKAN Ortak 50.000,00 5,00
Sibel ARI Ortak 15.000,00 1,50
Onur ÖZKAN Ortak 15.000,00 1,50
Toplam 1.000.000,00 100,00

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler

Adı ve Soyadı Görevi
Okan ÖZKAN Yönetim Kurulu Başkanı
Cenk BİLEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Üstün ARI Yönetim Kurulu Üyesi
Emrah AYDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal ÖZKAN Kalite Güvence Sisteminin İşleyişinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
TTK Bağımsız Denetçi

Lisanslı Değerleme Uzmanları

Adı ve Soyadı Lisans Belgesi
Tarih/No
İş Tecrübesi
Yıl / Kurum / Unvan
Üstün ARI 26.07.2006 / 400352 31 / Sorumlu Değerleme Uzmanı
Okan ÖZKAN 05.09.2005 / 400263 26 / Sorumlu Değerleme Uzmanı
Emrah AYDOĞDU 27.02.2009 / 401009 18 / Sorumlu Değerleme Uzmanı
Cenk BİLEK 01.02.2010 / 401266 17 / Sorumlu Değerleme Uzmanı
Korhan AYHAN 22.07.2015 / 404662 12 / Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Erdem Ahmet ÖZDAYIOĞLU 21.12.2015 / 404983 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Yasin YAVAŞ 11.08.2016 / 405863 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Kadir UYANIK 18.01.2018 / 407901 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Cenk KÖKLÜ 22.02.2017 / 406450 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Orçun BÜYÜK 22.07.2019 / 904642 Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Merkez & Şube İletişim Bilgileri

Altınova Mah. Fuar Cad. Buttim İş Merkezi Sit. No:61/5146 Osmangazi/BURSA
Telefon: 0 224 253 43 43 Faks: 0 224 253 43 49

Linkler

Şirket İnternet Adresi : www.arikandegerleme.com.tr
Şirket Esas Sözleşmesi: Esas Sözleşme : Sayfa 1 / Sayfa 2

Duyurular

*Şirketimiz; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.08.2009 tarihli kararı ile “Kurulun Seri VIII, No:35 Sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” (Tebliğ) çerçevesinde, Gayrimenkul Değerleme Hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır.
*Şirketimiz; Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu’nun (Kurul) 07.03.2013 tarih ve 5231 sayılı kararı ile “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci Maddesine İstinaden Bankalara Yönetmeliğin 4 üncü Maddesi Kapsamına Giren “Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların Değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmiş ve listeye alınmıştır.
*Şirketimizin 21.03.2013 tarihinde yapılan Genel Kurulu ile aşağıdaki hususlar belirlenmiş olup konu hususlar Ticaret Siciline tescil ettirilmiş, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış ve internet Sitemizde ilan ettirilmiştir. -T.T.K. 399 Mad. göre Şirketimiz Bağımsız Denetçisi olarak “Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.” belirlenmiştir.
-6102 sayılı T.T.K. ’na göre düzenlenen Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge belirlenmiştir.